Sute de hectare din Pădurea Trivale pot intra oricând în domeniul privat! Iminența acestui nou dezastru pentru pădurea noastră a fost anunțată public de către primarul PSD și viceprimarul său Gelu Tofan, care au informat că pe rolul instanțelor sunt procese în acest sens.
 Împiedicând declararea Pădurii Trivale ARIE PROTEJATĂ, primarul PSD și majoritatea sa răzgândită peste noapte au condamnat, practic, la distrugere, o suprafață imensă din pădurea noastră, a piteștenilor.
Așa cum v-am informat, vom face tot ce este posibil pentru a împiedica acest adevărat dezastru ecologic.
 Primul pas legal pe care l-am făcut a fost acela de a depune la Primăria Pitești o plângere prealabilă prin care am cerut revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 416 din data 31.08.2023.
▼Avem motive temeinice în acest sens, motive care țin inclusiv de legalitate:
➟ Hotărârea s-a luat cu majoritate simplă, nu cu majoritate calificată – două treimi din numărul consilierilor locali în funcție -, așa cum cere legea atunci când se dobândește dreptul asupra unei proprietăți;
➟ Au fost încălcate prevederile referitoare la transparența decizională în administrația publică. Cetățenii nu au fost informați, așa cum cere în mod expres legea, nu s-au realizat consultări și dezbateri publice, deși proiectul era de o importanță primordială pentru piteșteni și orașul nostru;
➟ Dobândirea dreptului de proprietate de către Municipiul Pitești asupra Pădurii Trivale are ca scop efectuarea de intervenții asupra Pădurii, ceea ce va aduce atingere habitatului natural.
 Din păcate, astăzi aparatul administrativ din subordinea primarului PSD a respins plângerea prealabilă. Nu pentru că motivațiile nu ar fi corecte și pertinente, ci pentru că, în calitate de consilieri locali, nu am avea dreptul să facem o astfel de plângere.
 Juridic vorbind, acesta este un abuz de putere. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.”
 Nu ne oprim aici, continuăm toți pașii legali necesari pentru a salva de la distrugere Pădurea Trivale!

Adauga comentariu