Accesarea de fonduri ne va permite să:
Realizăm un audit al cheltuielilor și proceselor de lucru din aparatul administrativ.
Acest aparat mărit artificial a fost gândit pentru a genera locuri de muncă frumos plătite din buzunarele noastre. Ele nu aduc niciun alt beneficiu, exceptând plasarea sinecurilor. Acest aparat care nu are nicio evaluare a competenței la baza angajărilor sau menținerilor în funcție. Un audit ne va arăta în ce manieră e necesar să ne reorganizăm.
Reorganizăm organigrama Primăriei și instituțiilor din subordine.
Această etapă este dureroasă dar este necesară. Nu poți să păstrezi șefi de servicii sau directori neperformanți, pe care administrația actuală îi și premiază pentru contraperformanță. De asemenea, redimensionarea anumitor servicii este mai mult decât necesară, pentru că vrem un oraș cu priorități sănătoase, nu unul în care primează interesele personale și de grup.
Eliminarea corupției din administrația publică este o sarcină complexă și dificilă, care necesită o combinație de reforme juridice, instituționale și culturale. Iată câteva strategii care pot fi utilizate:
Vom implementa reguli anticorupție clare
Adoptăm și punem în aplicare legi anticorupție puternice, cu sancțiuni severe pentru contravenienți. Principalul denunțător va fi chiar instituția care va avea zero toleranță față de orice abatere. Vom asigura transparența în procesele juridice și vom oferi protecție celor care vor denunța acte de corupție și asistență juridică.
➥Audituri periodice
Vom face audituri pe proceduri și pe responsabilitate financiară pentru a evita orice posibilitate de încălcare a legii.
➥Vom automatiza administrația locală
Integrarea tehnologiei în administrația locală nu este doar despre rapiditatea cu care putem deservi cetățenii, ci și despre reducerea oportunităților de practici corupte. Obiectivul este să avem servicii publice digitalizate pentru a minimiza contactul direct dintre cetățeni și funcționari, reducând astfel probabilitatea de dare de mită.
➥Implementăm procese de achiziții publice echitabile și competitive
Vom avea procese de achiziții publice echitabile și competitive pentru a preveni corupția în contractele publice. Cum? Licitațiile și câștigătorii vor fi comunicați public în mod vizibil, cu ofertele aferente și cu caietul de sarcini pentru a le oferi oamenilor o imagine clară despre modul în care este investit banul public.
➥În organigrama din cadrul Primăriei vom instrui experți în achiziții publice care vor fi auditați în mod constant.
➥Vom da voce piteștenilor
Încurajăm cetățenii să raporteze corupția printr-un portal pe care îl vom dezvolta special pentru monitorizarea și raportarea calității actului administrativ.

Adauga comentariu